Toolbox

De 55plusToolbox© helpt ondernemers die willen innoveren voor de doelgroep 55plussers. De 55plusToolbox© bevat informatie over de doelgroep 55plus, handige tools bij het innoveren en inzichtelijke cases.

Het gebruik van de 55plusToolbox© is gratis. In ruil voor het gebruik worden gebruikers verzocht hun ervaringen met deze website of kennis over innovatie voor de 55plussers in de 55plusToolbox© te plaatsen, zie ook 'Contact'.

De onderstaande figuur toont de 5 belangrijkste stappen in het innovatieproces. In elke fase staan 5 innovatievragen centraal. Bij elke innovatievraag zijn tools, achtergrondinformatie en cases te vinden, die helpen de vraag te beantwoorden.

De 55plusToolbox© heeft niet de pretentie een compleet innovatietraject te beschrijven. Iedere ondernemer weet zelf wel hoe hij dat aan wil pakken en maakt daarin zijn eigen keuzes. Deze toolbox beperkt zich tot die onderwerpen die het innovatietraject anders maken als gevolg van de doelgroepkeuze. De 55plusser is een interessante maar complexe doelgroep: Het is een groep van verschillend pluimage (typologieën), mensen die wel gemeen hebben dat ze beschouwd willen worden als normale, gezonde en vitale mensen, maar waarbij. als ze eerlijk zijn, wel wat dingen niet meer zo makkelijk gaan als vroeger. Daar willen ze alleen niet op aan gesproken worden en hun "gevoelsleeftijd" is 10-15 jaar jonger dan hun echte leeftijd.

Wie zijn die mensen, hoe ontwerp je daar producten voor en hoe benader je die in de marketing? Daar gaat deze 55plusToolbox© over.

ontwerpdiagram

laatste update: 17-01-2011