Motorisch

Onderdelen van de OIT aanbrenging en het gewenste resultaat.

Hier wordt uitgelegd hoe de verschillende onderdelen van de OIT werken en aangebracht dienen te worden. Per onderdeel wordt aangegeven welke materialen nodig zijn.

De motorische beperkingen zijn opgedeeld in drie groepen:

Bovenlichaam verstijving, Onderlichaam verstijving en Rug verstijving

Algemeen veiligheidsvoorschrift:

Het is van belang dat het drukverband niet te strak wordt aangebracht. Bij elke omwenteling wordt het verband strakker. Wanneer er tintelingen in de ledematen worden waargenomen, of wanneer de vinger en/of tenen plotseling koud worden dient de proef direct gestaakt te worden en het verband verwijderd. Wanneer de aders op de ledematen duidelijk zichtbaar worden is er nog niet direct iets aan de hand, maar dient er wel extra aandacht te zijn voor de hiervoor genoemde symptomen.

Als de aders er zo uitzien dan moet er goed opgelet worden dat bovengenoemde symptomen niet voorkomen

laatste update: 17-01-2011